back
mono lake, california, tufas, photo
next

Mono Lake Tufas 2011

Mono Lake, California

Tufas seem to be marching out of Mono Lake.