Mono Lake Tufas 2011

Mono Lake, California

Tufas seem to be marching out of Mono Lake.

Larger View