back
okaton south dakota, windswept prairie, photo
next

Okaton, South Dakota

Oakaton, South Dakota

The windswept prairie of South Dakota. This was by the tiny town of Oakaton.