back
sierras, mountains, bridgeport, california, photo
next

Sun Through Trees

Sierras close to Bridgeport, California

Sun coming through the trees in the mountains close to Bridgeport.