Tufas at Mono Lake

Mono County, California

Mono Lake tufas, with the snow shrouded Sierra mountains in the distance.

Larger View

« News
Related Galleries: Mono Lake Region